HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Y tế
  •   
  •  
Ngày gửi: 23/04/2019
Nội dung:  Em xin hỏi. Em đã có bảo hiểm y tế rồi nhưng trường vẫn thu tiền bảo hiểm y tế vậy mình có thể đến đâu để có thể lấy lại tiền đã nộp ạ
Người gửi: Trần Nguyễn Duy Tân   Địa chỉ: H19/02/120 Nguyễn Lương Bằng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội

Nội dung Bạn hỏi chưa đầy đủ thông tin. Cụ thể:

- Bạn có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng chưa có thông tin Bạn tham gia BHYT theo nhóm đối tượng nào?

- Bạn ở đơn vị Trường nhưng chưa có thông tin Bạn là cán bộ, giáo viên nhà trường hay Bạn là học sinh sinh viên?

Vì vậy Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng không có căn cứ để trả lời nội dung Bạn hỏi.