HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
  •   
  •  
Ngày gửi: 02/04/2019
Nội dung:  Hiện nay tôi là chủ một nhóm lớp mầm non tư thục có 5 Giáo viên đang giảng dạy, nhóm lớp tôi đã tham gia đóng thuế thu nhập, thuế môn bài đầy đủ và có mã số thuế. Nay tôi có nhu cầu đóng Bhxh cho giáo viên và cho ban thân thì có được KHÔNG? Nếu được thì thủ tục và cách thức đóng như thế nào? Rất mong  được các anh chị hướng dẫn ạ. Trân trọng cảm ơn!
Người gửi: Quỳnh Sương   Địa chỉ: 52 Hoàng Tăng Bí, Q. Cẩm Lệ
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội

Vì Bạn không nói rõ loại hợp đồng lao động - hợp đồng làm việc B ạn đang ký kết với người lao động, người lao động có thuộc đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động hay không ... nên Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng không đủ cơ sở trả lời bạn cụ thể. Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng tạm hướng dẫn như sau:

Tiết a, b Khoản 1, Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 quy định đối tượng tham gia BHXH từ ngày 01/01/2018 như sau:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

Khoản 1, Điều 43 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Tiết a, Khoản 6, Điều 1 Luật bảo hiểm y tế (BHYT) số 46/2014/QH13 quy định đối tượng tham gia BHYT là Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

Như vậy, căn cứ các quy định trên, từ ngày 01/01/2018 Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH; Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHYT, BHTN.

Căn cứ Điều 23 Quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN); Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Quy định đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Thành phần hồ sơ:
 Đối với người lao động

a) Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có).

 Đối với đơn vị:

a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).

c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Công ty nên gửi hồ sơ điện tử để không phải đến cơ quan BHXH làm thủ tục, sau khi tiếp nhận hồ sơ điện tử hợp lệ, cơ quan BHXH sẽ gửi kết quả (thẻ BHYT, sổ BHXH) đến công ty thông qua Bưu điện. Chi phí gửi do cơ quan BHXH trả.

Trường hợp người lao động đã có sổ BHXH thì kê khai số sổ BHXH đã được cấp vào tờ khai tham gia BHXH (mẫu TK1 -TS)