HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
Ngày gửi: 09/01/2019
Nội dung:  Cho em hỏi kỳ thi công chức năm 2018 em thì vào vị trí thanh tra chi cục quản lý thị trường. Kết quả dự kiến không trúng tuyển. Nhưng vị trí Văn phòng sở quản ký tiểu thủ công nghiệp của Sỏ công thương không có người nào trúng tuyển. Vậy em xin chuyển qua vị trí đó được không? hay phải đợi sang năm có chỉ tiêu tuyển thi tiếp. Em cảm ơn!
Người gửi: Nguyễn Thị Niềm   Địa chỉ: Quảng Trị
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ

Sở Nội vụ trả lời câu hỏi của bà như sau:

Tại Điều 3 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, quy định

1. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức.

2. Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm xác định, mô tả vị trí việc làm, báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt để làm căn cứ tuyển dụng công chức”.

  Và tại Điều 11 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định: 1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

 a) Có đủ các bài thi của các môn thi;

 b) Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;

 c) Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm”.

Trường hợp của bà đăng ký thi tuyển vào vị trí việc làm là vị trí thanh tra Chi cục quản lý thị trường và đã có kết quả thi tuyển nên không thể chuyển qua vị trí việc làm khác.

Trong đợt thi tuyển tiếp theo, nếu đáp ứng yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì có thể nộp hồ sơ thi tuyển.

Vậy, Sở Nội vụ trả lời để bà biết. Trân trọng./.