HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
Ngày gửi: 09/01/2019
Nội dung:  Kính gửi: Sở LĐ TB và xã hội TP Đà Nẵng
Tôi có 1 câu hỏi như sau:
Tôi làm việc cho Công ty Cổ phần có vốn nhà nước chiếm 51%, hàng tuần được nghỉ ngày thứ 7 và CN. Tuy nhiên, trong quá trình đi công tác các cán bộ phải đi đến CN mới về đến Công ty, như vậy Tôi có được hưởng lương làm thêm của ngày thứ 7 và CN tuần đó hay không?
Nếu được thì đối tượng nào được áp dụng? Chuyên viên, Trưởng, phó phòng, PGĐ và Giám Đốc!
Rất mong nhận được câu trả lời của Quý Sở.
Trân trọng!
Người gửi: Vũ Minh Thái   Địa chỉ: Khu dịch vụ Hậu cần Cảng địa phương, đường Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của Ông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 8, Điều 3, Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy địnhchi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao độngquy định thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương: “Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý.”

Căn cứ quy định nêu trên, thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý là thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương. Tuy nhiên, nội dung câu hỏi của Ông nêu chưa cụ thể mục đích của chuyến đi công tác nên Sở Lao động - TB&XH không có cơ sở trả lời Ông cụ thể. Vì vậy, để có cơ sở hướng dẫn Ông cụ thể, Sở Lao động - TBXH đề nghị Ông liên hệ trực tiếp Phòng Tiếp dân của Sở Lao động - TB&XH (cửa số 5, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 04 đường Lý Tự Trọng) vào chiều thứ tư hằng tuần, từ 14h đến 17h để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về đối tượng áp dụng đối với tiền lương làm thêm giờ thực hiện theo quy định tại Điều 2, Bộ luật Lao động năm 2012:

“1. Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật này;

2. Người sử dụng lao động;

3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.”

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ông được biết./.