HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đất đai
  •   
  •  
Ngày gửi: 08/01/2019
Nội dung:  

Theo Công văn số 1029/BTCD của Ban tiếp Công dân Tp Đà Nẵng ngày 25/10/2018 về việc yêu cầu UBND Quận Sơn Trà giải quyết đơn của ông Võ Đông Hưng và ông Phạm Văn Thủ, đại diện tập thể các hộ dân sinh sống tại tổ 85, 86 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng liên quan đến việc bà Võ Thị Trang xây dựng rào và trụ cổng lấn chiếm đường kiệt đi chung. Việc kiểm tra, xử lý và trả lời công dân theo quy định, báo cáo kết quả giải quyết về UBND thành phố trước ngày 15/11/2018.

Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, các hộ dân trong tổ chúng tôi vẫn chưa nhận được kết quả kiểm tra và trả lời công dân của UBND Q.Sơn Trà?

Người gửi: Võ Đông Hưng   Địa chỉ: Tổ 85, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà

Vấn đề ông/bà hỏi, UBND quận Sơn Trà đã giao UBND phường An Hải Bắc nghiên cứu và mời các bên có liên quan họp giải quyết, tuy nhiên hộ bà Võ Thị Trang vắng mặt vì vậy buổi họp không thành. UBND phường sẽ tiếp tục mời hộ bà Võ Thị Trang họp giải quyết./.