HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
Ngày gửi: 04/01/2019
Nội dung:  Ngày 30/9/2018 công ty tôi có quyết định thôi việc.
Đến ngày 15/12/2018 mới kết sổ, và trao trả sổ Bảo hiểm cho người lao động.
Ngày 17/12/2018 tôi tới Trung tâm giới thiệu việc làm để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, ngày 04/01/2019 tôi nhận kết quả thì thời gian chi trả thất nghiệp tính từ ngày 29/12/2018. Vậy 02 tháng 10 và tháng 11/2018 thất nghiệp của tôi không được tính. Như thế thì cái lỗi sai này của doanh nghiệp sử dụng lao động. Mà người lao động bị thiệt thòi. Tôi xin hỏi sở Lao động có chế tài xử lý việc này thế nào để bảo vệ người lao động hay không. Vì ngày chậm nộp tiền của doanh nghiệp mà người lao động bị mất quyền lợi của mình. Vì ngày ký quyết định thôi việc và ngày kết sổ Bảo hiểm xã hội rất rõ ràng. Tôi tha thiết nhận được câu trả lời thoả đáng, và mong muốn những người lao động khác không rơi vào trường hợp như tôi. Rất bức xúc !
Người gửi: Phạm Ngọc Nhân   Địa chỉ: Hoà Nhơn-Hoà Vang-Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được câu hỏi về chế độ trợ cấp thất nghiệp. Sau khi nghiên cứu nội dung và đối chiếu với các quy định hiện hành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời Ông như sau:

- Tại Khoản 2, 3 Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động: “Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

- Tại Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp :“Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp’’.

- Tại Khoản 1, 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định…..Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp’’.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc công ty chậm trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho Ông là không đảm bảo với quy định. Tuy nhiên, việc này chỉ ảnh hưởng đến thời điểm Ông nhận trợ cấp thất nghiệp, do thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp chậm (tháng 12/2018) nên Ông bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp từ tháng 01/2019 trở đi; việc này không ảnh hưởng đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của Ông.

Về chế tài xử lý khi doanh nghiệp vi phạm: Trong trường hợp doanh nghiệp không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày  07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Vì vậy, trong trường hợp này nếu Ông thấy quyền lợi của mình bị thiệt thòi hoặc chưa được thỏa đáng, Ông có quyền gửi đơn khiếu nại đến Công ty để được giải quyết khiếu nại lần đầu. Sau khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại không được giải quyết hoặc Ông không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu của Công ty thì Ông có thể làm đơn khiếu nại gửi đến Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi Công ty đóng trụ sở) để được giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ.

Địa chỉ của Thanh tra Sở Lao động - TB&XH: Tầng 26 Trung tâm Hành chỉnh, Số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Điện thoại: 02363827617.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ông được biết./.