HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đất đai
  •   
  •  
Ngày gửi: 12/12/2018
Nội dung:  Căn cứ công văn số 3149/SLĐTBXH-NCC ngày 19/10/2018 của Quý sở Lao đông TB và XH Thành phố Đà Nẵng đã thông báo tôi chờ hướng dẫn của các cơ quan Trung ương về việc giao đất cho các hộ chính sách khó khăn về nhà ở tại Công văn số 7895/VPCP-NN ngày 21/8/2018 của Văn phòng chính phủ.
Theo hướng dẫn giao đất cho tôi theo Công văn 9205/UBND-QLĐTư ngày 13/11/2017 của UBND Thành phố Đà Nẵng và theo công văn 3149/SLĐTBXH-NCC là khá lâu, nhưng tôi chưa được Quý Sở LĐ TB&XH Thành phố Đà Nẵng hướng dẫn cụ thể.
Vậy, kính đề nghị quý Sở LĐ TB&XH Thành phố Đà Nẵng phúc đáp sớm, để có nơi định cư ổn định thờ cúng LS được tốt.
Cám ơn Quý Sở quan tâm giải quyết sớm.
Trân trọng.  
Người gửi: Lê Nhì   Địa chỉ: K435/113 Đường Trần Cao Vân, Tổ 26, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có nhận được thư điện tử của ông hỏi về nội dung liên quan đến việc mua đất theo diện chính sách. Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi và hồ sơ lưu trữ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ông như sau:

Ngày 19/10/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 3149/SLĐTBXH-NCC trả lời nội dung của ông theo quy định và hiện nay, các cơ quan Trung ương chưa có hướng dẫn về việc xin mua đất của các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khi có hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ báo cáo UBND thành phố để triển khai thực hiện theo quy định.

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để ôngđược biết, kính chúc ôngvà gia đình mạnh khoẻ./.