HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 26/11/2018
Nội dung:
Kính gửi quý cơ quan,
Tôi muốn hỏi thông tin về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để đặt biển, bảng quảng cáo.
Được biết hiện tại phí này được áp dụng theo Nghị quyết số 151/2018. Tại mục "Nơi giao nhau" trong bảng 2 của NQ có liệt kê các mức để áp phí. Tuy nhiên tôi chưa rõ trường hợp nơi giao nhau giữa 2 mức (ví dụ nơi giao giữa đường thuộc mức 1 và đường thuộc mức 2) thì áp theo giá nào, của mức 1 hay 2, hay có cách tính nào khác?
Kính mong cơ quan chức năng xem xét giải thích giúp.
Trân trọng cảm ơn!
Người gửi: Nguyễn Thị Bích Vân   Địa chỉ: Thanh Khê, Đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao

Liên quan đến ý kiến của công dân, Sở Văn hóa và Thể thao phản hồi thông tin cụ thể như sau:

Hiện nay việc tính phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để lắp đặt bảng, biển, pano, băng rôn quảng cáo được áp dụng theo Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dung phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại Bảng 2 - Mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để đặt bảng, biển, pano, băng rôn quảng cáo quy định các mức để áp phí.

Trường hợp nơi giao nhau giữa 2 mức (ví dụ nơi giao giữa đường thuộc mức 1 và đường thuộc mức 2) thì phương tiện quảng cáo đặt lệch về tuyến đường mức nào thì tính phí theo tuyến đường mức đó; trường hợp phương tiện quảng cáo nằm ở vị trí 50:50 thì tính phí theo tuyến đường có giá cao hơn.

Trân trọng