HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 09/09/2018
Nội dung:  Xin hỏi học sinh trung học đi học bẵng xe máy 49 CC (Xe không phải có bằng lái) được không?
Người gửi: Nguyễn Dục Anh   Địa chỉ: 89 Trưng Nữ Vườn
Đơn vị trả lời: Công an Tp

Người từ đủ 16 đến dưới 18 có thể điều khiển xe máy với dung tích dưới 50 phân khối.