HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
Ngày gửi: 19/06/2018
Nội dung:  kính gởi sở LĐTB&XH thành phố Đà Nẵng.
tôi có một câu hỏi như sau: Bà Phạm Thị Hạnh trú tại số 446 Nguyễn Lương Bằng, tổ 12 (củ) Xuân thiều Hòa Hiệp Nam thành phố Đà Nẵng. Nay là tổ 3 (mới) Xuân thiều Hòa Hiệp Nam.
bản thân bà là người CCCM được nhà nước công nhận, bà không có chồng, không có con , không có nhà ở,  bà sống nhờ nhà 1 người em gái. đi làm thuê . Bà có được quyền xin mua 1 mảnh đất với giá nhà nước ưu đãi để sống  riêng hoặc xin cấp 1 chung cư hay không? bản thân bà đã có đơn về sở LĐTB&XH TP năm 2015 những đến nay vẫn chưa được trả lời? vậy sở LĐTB&XH xin cho tôi câu trả lời. 
chân thành cảm ơn
Người gửi: phạm thị liễu   Địa chỉ: 446 Nguyễn Lương Bằng TPĐN
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có nhận được thư điện tử của bàvề việc đề nghị được mua đất hoặc thuê căn hộ chung cư theo diện chính sách. Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi và hồ sơ lưu trữ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời bànhư sau:

1. Về việc mua đất theo diện chính sách

Bà là người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, căn cứ Điều 118, Luật đất đai 2013 và các văn bản quy định hiện hành thì trường hợp của bà thuộc trường hợp giao đất phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Trung ương về hình thức giao đất đối với các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở trên địa bàn thành phố. Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và chủ trương của UBND thành phố, Sở sẽ triển khai thực hiện theo quy định.

2. Về việc thuê căn hộ chung cư

Việc xem xét bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được thực hiện theo Quyết định số 4533/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND thành phố. Hiện nay, quỹ nhà chung cư của thành phố còn hạn chế, đối tượng được ưu tiên giải quyết là các hộ gia đình và đông nhân khẩu, bà hiện đang sống một mình nên chưa thuộc đối tượng được ưu tiên xem xét bố trí thuê nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Đối với trường hợp của bà, hiện đang sống cô đơn, không nơi nương tựa, nên bà thuộc đối tượng được tiếp nhận vào phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng theo quy định tại Quyết định số 927/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2005 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế “tiếp nhận, quản lý và phục vụ người có công cách mạng tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng”. Ngoài các chế độ theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng, thành phố hỗ trợ thêm tiền ăn 1.200.000 đồng/tháng/người được phụng dưỡng tại Trung tâm.

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời để bàđược biết, kính chúc bà và gia đình mạnh khoẻ./.