HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
Ngày gửi: 07/05/2018
Nội dung: Xin hỏi. Công ty tôi có nhận việc lao động mới. Tuy nhiên phải thông qua đào tạo học nghề ít nhất 4 tháng thì mới có thể làm việc được. Vậy cho tôi hỏi thời gian đào tạo tại công ty có bị giới hạn không? Trong thời gian đào tạo có làm hợp đồng đào tạo thì có hợp lý không? Có phải đóng Bảo hiểm xã hội ko? Xin cảm ơn.
Người gửi: Nguyễn Thị Nguyên Thùy   Địa chỉ: TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được câu hỏi của bà về việc ký hợp đồng đào tạo nghề và tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Lao động - TB&XH trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 61 Bộ luật Lao động 2012 (BLLĐ) quy định về học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động:

“1. Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí.

Người học nghề, tập nghề trong trường hợp này phải đủ 14 tuổi và phải có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

2. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thoả thuận.

3. Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật này.

Và tại Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

“a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.”

Căn cứ các quy định nêu trên, khi tuyển người lao động vào học nghề, tập nghề cho mình thì người sử dụng lao động và người lao động phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Pháp luật lao động hiện nay không quy định thời hạn đào tạo nghề. Nội dung hợp đồng đào tạo nghề thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 BLLĐ. Người lao động đang học nghề, tập nghề không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để bà được biết./.