HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đất đai
  •   
  •  
Ngày gửi: 28/03/2018
Nội dung:  Tôi  nộp hồ sơ trả nợ tiền đất bằng vàng, thời hạn nợ 10 năm.Nay tôi nộp hồ sơ để trả nợ, tôi biết là khi trả nợ sẽ qui đổi vàng  ra tiền để trả. Cho tôi hỏi giá vàng Nhà nước thông báo hằng ngày mà sao phải chờ trong vòng đến 25 ngày mới có thông báo để  trả nợ?Thời hạn trả nợ của tôi cũng gần quá hạn.Khi trả nợ vậy tôi có được  ưu đãi gì không?
Người gửi: Phạm Thanh Trung   Địa chỉ: Lô 512 KDC Quảng Thắng Hòa Minh Liên Chiểu.
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính

Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau:

1. Giá vàng nhà nước thông báo hằng ngày mà sao phải chờ trong vòng 25 ngày mới có thông báo để trả nợ?

Theo quy định của UBND thành phố thì Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo giá vàng theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất, theo đó khi có văn bản đề nghị của Trung tâm, trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được văn bản của Trung tâm đề nghị, Sở Tài chính căn cứ thông báo của Bộ Tài chính để thông tin cho Trung tâm. Việc ông Phạm Thanh Trung phải chờ đến 25 ngày nhưng không nêu rõ lý do, nên Sở Tài chính không có cơ sở để trả lời. Vì vậy, đề nghị ông Phạm Thanh Trung làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng để được giải thích cụ thể.

2. Thời hạn trả nợ của ông Phạm Thanh Trung cũng gần quá hạn. Khi trả nợ ông Trung có được ưu đãi gì không?

Tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Trường hợp của hộ ông Dương Ngọc Tiền và bà Lê Thị Hồng Oanh được nợ tiền sử dụng đất 10 năm kể từ năm 2008 (theo Hợp đồng số 41 QT/HĐ-NTSDD ngày 26/5/2008) đến nay đã quá hạn 5 năm và chưa đến hạn 10 năm thì thực hiện theo Điểm 1 Công văn số 7315/UBND-KT1 ngày 31/8/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng là đối với những trường hợp nợ tiền sử dụng đất mà trong hợp đồng ghi nợ 10 năm quy theo giá vàng 98% đến thời điểm người dân liên hệ nộp hồ sơ trả nợ tiền sử dụng đất vẫn còn trong thời hạn 10 năm theo hợp đồng, đã quá hạn nợ 5 năm theo quy định nhưng chưa ký phụ lục hợp đồng chuyển sang nợ bằng tiền: Thống nhất cho người dân lựa chọn 1 trong 2 phương án:

Phương án 1: Thực hiện trả nợ theo hợp đồng: trả bằng số vàng nợ theo hợp đồng nhân với đơn giá vàng tại thời điểm trả nợ nhưng đảm bảo số tiền trả nợ không thấp hơn số tiền gốc.

Phương án 2: Trả nợ theo giá đất quy định hiện hành (hiện nay là Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND, hộ phụ nhận thêm hệ số 1,2, hộ không thuộc diện giải tỏa nhân hệ số 1,4).

Do vậy, Sở Tài chính có ý kiến để ông Phạm Thanh Trung được biết và căn cứ Công văn số 7315/UBND-KT1 ngày 31/8/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng để thực hiện.

Trân trọng!