HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 24/03/2018
Nội dung:  Chào các anh chị,

Tôi là hộ dân ở tổ 21C Phường Thọ Quang Quận Sơn Trà, hiện tại xưởng mắm của cô Nguyễn Thị Bê (phía sau vật liệu xây dựng Tuyết Liên) rất là hôi thối ảnh hưởng đến người dân chúng tôi. Mong các cơ quan ban ngành có kế hoạch di dời xưởng mắm này.

Xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: Đàm Oanh   Địa chỉ: Tổ 21C Phường Thọ Quang Quận Sơn Trà
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà

Vấn đề công dân phản ánh, UBND quận Sơn Trà đã giao phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Kinh tế, UBND phường Thọ Quang kiểm tra và có báo cáo như sau: Chủ hộ bà Nguyễn Thị Bê thuê quyền sử dụng đất hộ bà Nguyễn Thị Ngữ, diện tích khoảng 2.200m2, hoạt động phơi và sản xuất mắm ruốc, mùa cao điểm khoảng 3÷4 tấn nguyên liệu ruốc tươi/ngày, mua tại bến cá tạm Thọ Quang. Trong khi đó, chủ hộ bà Nguyễn Thị Phu, thuê quyền sử dụng đất của Trạm xá bộ đội biên phòng Sơn Trà, diện tích khoảng 300m2, hoạt động phơi và sản xuất mắm ruốc, việc mùi hôi phát sinh trong quá trình chế biến mắm ruốc phụ thuộc vào chất lượng nguyên liệu. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ bà Nguyễn Thị Phu sử dụng nguồn nguyên liệu ruốc đầu vào, được lưu giữ dài ngày, không đảm bảo độ tươi theo yêu cầu của quá trình chế biến mắm ruốc, do đó mùi hôi phát sinh từ công đoạn xay, vắt và phơi mắm ruốc, ảnh hưởng đến nhân dân xung quanh là đúng thực tế. Hiện nay, chủ hộ bà Nguyễn Thị Phu đã tạm dừng hoạt động sản xuất mắm ruốc tại Trạm xá bộ đội biên phòng Sơn Trà, đồng thời Trạm xá biên phòng Sơn Trà ngừng cho thuê quyền sử dụng đất để hoạt động chế biến mắm ruốc của hộ bà Nguyễn Thị Phu. Đối với hộ bà Nguyễn Thị Bê chưa hoạt động sản xuất mắm ruốc do chưa vào mùa vụ ruốc trong những tháng đầu năm 2018. UBND quận Sơn Trà trả lời công dân được biết./.