HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 01/02/2018
Nội dung:  Dạ chào Ban biên tập!
Tôi là công chức, đảng viên. Tôi đã sinh con thứ 3 vào tháng 11 năm 2016. Tôi đã bị chi bộ xử lý kỷ luật hình thức Khiển Trách. Nay, tôi xin được hỏi là trường hợp của tôi có tiếp tục bị xử lý hình thức Khiển Trách, về mặt chính quyền không ạ?!
Xin cho tôi căn cứ pháp luật hiện nay về trường hợp này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Kính chào!
Rất mong sớm nhận được phúc đáp của Ban biên tập!
Thảo.
Người gửi: Phạm Thị Thảo   Địa chỉ: Tổ 61 phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ

    Sở Nội vụ trả lời ông/bà như sau:

    Tại Khoản 1, Điều 27 Quy định số 102-QĐ/TWngày 15 tháng 11 năm 2017của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách…”. Như vậy, trường hợp công chức, viên chức là đảng viên sinh con thứ ba thì bị xử lý kỷ luật theo quy định trên của Đảng.

    Đồng thời, tại Khoản 6, Điều 2 Quy định số 102-QĐ/TWcũng quy định rõ: “Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể.

    Vậy, Sở Nội vụ trả lời để ông/bà được biết./.