HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 30/01/2018
Nội dung:  Tết Mậu tuất 2018 này thành phố không còn hỗ trợ tết cho đối tượng hưu trí và các đối tượng như bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng ban ct mặt trận, tổ trưởng, tổ phó dan phố như mọi năm à, Đề nghị tp Đà Nẵng Thoòng báo để mọi người khỏi chờ đợi, thắc mắc, xin cảm ơn
Người gửi: Nguyễn Hoàng Tùng   Địa chỉ: Quận Thanh khê
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính

Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau:

Tết Mậu Tuất 2018 thành phố vẫn tiếp tục quan tâm và duy trì việc hỗ trợ cải thiện đời sống dịp Tết Nguyên đán cho các đối tượng, cụ thể như sau:

1. Tại Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND thành phố về việc trợ cấp kinh phí để cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, trong đó có hỗ trợ cho các đối tượng với mức hỗ trợ như sau:

- Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn: 900.000 đồng/người.

- Phó Bí thư chi bộ, Tổ phó tổ dân phố, Phó trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận Tổ, thôn: 800.000 đồng/người.

2. Tại Quyết điịnh số 318/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND thành phố về việc trợ cấp kinh phí để cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, trong đó hỗ trợ cho đối tượng hưu trí với mức hỗ trợ như sau:

- Cán bộ hưu trí, (kể cả cán bộ phường, xã nghĩ hưu theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP), mất sức lao động đang hưởng BHXH (kể cả mất sức lao động theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg): 1.100.000 đồng/người.

- Công nhân viên chức nghỉ việc do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đang hưởng lương hưu, trợ cấp do BHXH chi trả hàng tháng: 900.000 đồng/người.

Trân trọng!