HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
Ngày gửi: 24/01/2018
Nội dung:

    Năm 2015, công ty tôi vì kinh doanh không hiệu quả nên đã chấm dứt hoạt động. Nhân viên đến thời điểm ngừng hoạt động chỉ còn tôi và giám đốc là người nước ngoài. Bà ấy đã thuê người làm thủ tục giải thể và trở về nước. Đến năm 2018, bà ấy liên lạc với tôi và nhờ tôi làm thủ tục giải thể vì không liên lạc được với người mà bà ấy đã thuê trước đây.

   Trên thực tế, công ty đã chấm dứt hoạt động từ đầu năm 2015. Nhưng đến giờ vẫn chưa hoàn thành xong thủ tục giải thể. Tôi muốn hỏi bây giờ tôi có phải làm thủ tục đăng báo 3 số liên tiếp nữa hay không ?
   Tôi xin cám ơn.
Người gửi: Đặng Thị Thủy   Địa chỉ: 120 A NGUYỄN VĂN THOẠI, ĐÀ NẴNG
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch & Đầu tư

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi của của Ông/Bà Đặng Thị Thùy theo văn bản đính kèm.

Trân trọng./.

Công văn số 384/SKHÐT-ÐKKD, ban hành ngày 08/02/2018 về việc v/v Trả lời ý kiến trong chuyên mục "Hỏi-đáp"