HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Quản lý đô thị
  •   
  •  
Ngày gửi: 07/07/2017
Nội dung:  Trên đường Thanh Long, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu tại số nhà 145 Thanh Long, miệng cống thoát nước mưa cho đường Thanh Long đã hỏng, có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ và có mùi hôi ra môi trường. Vậy tôi có thể báo cho cơ quan chức năng nào để khắc phục việc hỏng miệng cống này ??
Người gửi: Trần Bình   Địa chỉ: 145 Thanh Long, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Hải Châu

Đề nghị anh, chị báo ngay để UBND phường kiểm tra, xử lý

ban hành ngày 13/07/2017