HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
  •   
  •  
Ngày gửi: 24/04/2017
Nội dung:  Hiện nay tôi muốn đăng ký kinh doanh internet mọi thủ tục tôi đếu đủ nhưng chỉ có về vấn đề khoảng cách điểm tôi muốn kinh doanh cách trường THPT và THCS không đủ 200 m liệu tôi có được cấp giấy đăng ký kinh doanh internet hay không?
Người gửi: Phạm Phú Qúi   Địa chỉ: Vĩnh Trung Thanh Khê Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông

Sở TT&TT xin trả lời câu hỏi như sau:

1. Theo Điều 8 của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng nếu anh/chị đăng ký hoạt động điểm truy nhập Internet công cộng thì không bị ràng buộc về khoảng cách 200m.

2. Trường hợp điểm kinh doanh có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử thì phải tuân thủ quy định tại Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Trong đó có quy định quy định "Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên"