HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 31/12/2021
Nội dung:  Vì sao lại thi trực tiếp tại trường trong khi đó học onl nhiều hơn off, tình hình dịch bệnh vẫn tăng, chưa kịp chương trình trên trường. Liệu học sinh bị nhiễm covid vì phải thi trược tiếp tạo trường thì ai sẽ chịu trách nhiệm?
Người gửi: Trần thị Hai   Địa chỉ: 625,Ngô Quyền
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Tại thời điểm kiểm tra cuối kì I, nếu trường ở khu vực đang dạy trực tiếp thì tổ chức kiểm tra trực tiếp, còn dạy trực tuyến thì tổ chức kiểm tra trực tuyến;

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3705/SGDĐT-GDTrH ngày 10/12/2021 về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra cuối kì I cấp THCS, THPT năm học 2021-2022. Theo đó:

- Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, các đơn vị, trường học linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức kiểm tra trực tiếp, trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến để đảm bảo chất lượng kiểm tra và các yêu cầu của công tác phòng, chống dịch;

- Căn cứ các quy định của công tác phòng, chống dịch, nhà trường sẽ lập danh sách những học sinh tham gia kiểm tra trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm đảm bảo quyền lợi của học sinh.

Trân trọng./.