HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 22/08/2021
Nội dung:  Phần hỏi:

Tôi là Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch HĐND xã.

Trong đợt bầu cử Quốc hội khóa XIV và Bầu cứ Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày ngày 23/5/2021. Bản thân tôi đã trúng cử Đại biểu HĐND cấp xã và Đại biểu HĐND cấp huyện.

Cho tôi xin hỏi như sau:

1- Tôi có được hưởng phụ cấp (02 cấp) gồm: Phụ cấp Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, mức phụ cấp 0,3 và phụ cấp Đại biểu HĐND cấp huyện không mức 0,4 không ?.

2- Thời điểm hưởng phụ cấp Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 từ lúc nào?

Kính gửi

Người gửi: Võ kim Phúc   Địa chỉ: Cẩm Lệ
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính

  Sở Tài chính xin cảm ơn ý kiến của công dân Võ Kim Phúc.

                 Về nội dung công dân hỏi, Sở Tài chính xin trả lời như sau: Tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND quy định về hoạt động phí thì đại biểu HĐND (bao gồm cả đại biểu hoạt động chuyên trách và hoạt động không chuyên trách) được hưởng hoạt động phí hàng tháng như sau: (a) Đại biểu HĐND cấp xã: Hệ số 0,3 mức lương cơ sở; (b) Đại biểu HĐND cấp huyện: Hệ số 0,4 mức lương cơ sở; (c) Đại biểu HĐND cấp tỉnh: Hệ số 0,5 mức lương cơ sở. Nghị quyết không quy định việc một người chỉ được hưởng một mức hoạt động phí trong trường hợp tham gia nhiều cấp HĐND khác nhau.

                Do vậy, trường hợp của công dân, nếu tham gia 2 cấp HĐND sẽ được hưởng hai chế độ hoạt động phí theo mức tương ứng với các cấp HĐND mà công dân tham gia. Việc hưởng chế độ hoạt động phí của công dân tính từ thời điểm có Nghị quyết hoặc Quyết định công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND có hiệu lực.

               Trên đây là nội dung trả lời của Sở Tài chính đối với câu hỏi của công dân Võ Kim Phúc, trong trường hợp còn có thắc mắc nào khác, xin ông vui lòng liên hệ Số điện thoại 02363 821460để được giải đáp thêm.

                Trân trọng cảm ơn ông!